Flat White Martini

Flat White Martini

Absolut Vanilla, Kahlua, Espresso, & Fresh Cream